Ek Dok�manlara ula�mak m� istiyorsunuz?


Dok�man sayfalar�, 2/1 sistem kitab�m�z� (Two Over One Turk [TOOT]) alm�� bri�cilere, ilave/alternatif dok�manlar sa�lamak i�indir. Bu dok�manlara, kitab�m�z� alm�� bri�ciler ula�abilirler.


Dok�man sayfalar�na ula�abilmek i�in;
    4.�nc� kitab�m�z olan, 2/1 Sistem Kitab�'n�n, elinizde olmas� gerekmektedir.


A�a��daki formda sorulan kelimeyi, kitaptan bularak, forma yaz�n�z ve g�nder tu�una bas�n�z. Ula�mak istedi�iniz sayfan�n giri� linki a�a��da belirecek.  2/1 Sistem Kitab�, 84.�nc� sayfas�ndaki son kelime nedir?