Bricin Tarihi

22 Nisan 2009, Kaynak: World Bridge Federation 1992 kitapçığı1-) Whist Adlı Oyundan Türetilmiştir

bric oynayanlar

Bricin mevcudiyetinin izleri, İngiltere'de 16.yy'ın başlarına dayanır. İlk belirtiler, 1529'da yayımlanan bir yazıda, şövalye Latimer tarafından bahsedilmiş olmasıdır. Takip eden yy'da, Whist'in triumph, trump, ruff, slam, ruff and honours, whisk and swabbers, whisk, and whist gibi formları oynanmıştır. Whist, lövenin kazanılması ile kartların süpürür gibi hızlı bir hareketle alınması veya "sessiz olalım" anlamına gelir. 17.yy ortalarında oyun, yeni modern adı Whist'le oldukça popülerdi. 1742 yıllında, Whist'le ilgili ilk kitap Edmond Hoyles tarafından, "Short Treatise on Whist" (Whist üzerine kısa bir inceleme) adıyla yayımlandı. Kitap aniden best seller oldu ve takip eden baskılar peşpeşe yayımlandı. Whist popularitesini ve moda bir oyun oluşunu bu şekilde devam ettirdi. 1834'de Lord Henry Bentinck ilk defansif sinyali keşfetti. Bu James Clay, Cavendish, Deschapelles ve bir çoğu tarafından oyunla ilgili yazılarda yer aldı.2-) İlk Duplicate Oyun

İlk duplicate Whist, 1857'de İngiltere'de Cavendish yönetiminde oynandı. Beceri ile oynanan bir oyun ve iyi oyunculardan oluşan bir takım, zayıf oyunculardan oluşan bir takıma karşı oynatıldı. Amaç duplicate'in avantajını göstermekti. İyi oyuncular kolayca kazandı. Cavendish, bu yöntemin dağılımla oluşan şans faktörünü ortadan kaldırdığını tespit etmiş oldu. Onun bu öncü çabaları, 25 yıl kadar çok ilgi görmedi.


Amerika Birleşik Devletleri, duplicate yönteminin yerleştirilmesinde İngiltere'nin önüne geçti. 1880 yılında Chicago'da ve 1882 yılında New Orleans'ta, iki Whist duplicate turnuvası özel olarak oynandı. İlk kulüpler arası maç, 1883'te Philadelphia'da oynandı. İlk duplicate maç ise, büyük ihtimalle 1888'te İskoçya, Glasgow'da oynandı.


Duplicate, açık yarışmalarla birlikte özel oyunların yerini aldı. 1891 yılında bir kaç önemli adım atıldı. American Whist League'in kurulması, ilk duplicate board'un (Kalamazoo tray) keşfi, John T. Mitchell tarafından turnuva organizasyonu konusunda ilk kitabın yazılması, bu kitapta ilk 2'li hareket sisteminin ve 2'li turnuva (MP: Match Points) skorlamasının anlatılması ve kullanılması önemli adımlardan sayılabilir.3-) Çöküş Süreci

American Whist League, 40 yıl kadar varlığını sürdürmüşse de, 1890'lı yılların başlarında, İngiltere'de tanınmaya başlamış olduğu sıralarda, briç düşüşe geçmiştir. J. B. Elwell ve R. F. Foster tarafından belirtildiğine göre briç, 1893'te New York'a ulaşmıştır. 1892 yılında kendi çabalarıyla Bridge Kurallarını yayımlayan Henry Barbey'e teşekkür borçluyuz. 1894'te İngiltere'nin Portland Kulübün'ün üyeleri, Lord Brougham'ın girişimleriyle briç oynamaya başlamışlardır. Lord Brougham'ın brici, Hindistan'da ordu mensuplarından öğrendiği söylenmiştir. W. Dalton, Auction Bridge Magazine'in 1927 Eylül sayısında, Lord Broughman'ın brici, Cairo'dan getirdiği belirtilmiştir. Ama 1932'de Bridge Magazine'de yayımlanan bir yazıda, Frank J. Nathan, 1892'de ilk ingiliz oyununu, Hanover Meydanı'ndaki St. George's Kulübünde oynadığını belirtmiştir. Bir Colonel Studdy (Bu büyük ihtimalle Kırım savaşı sırasında Yüzbaşı Col. T.C.J.A. Studdy'dir) tarafından oyunun Levantine orijinli olduğunu ve 1877-1878 Plevne Rus-Türk savaşı sırasında öğrendiğini söylemiştir.4-) Bilinen Birice En Yakın Oyun

Robert H. True, 1904'te ait bazı notlar ve araştırmaları işaret ederek, 1974-1975'te açığa çıkarılan bir iz, brice ait belirtilen en erken tarih olmasına da bakıldığında, izler bricin, Rus veya Türk'ler tarafından bulunduğunu göstermektedir. A. M. Keiley (milliyeti belli değil) tarafından yazılan bir mektupda şöyle denilmektedir: " 1886'da Cairo'daki Khedival kulübün üyesiydim. Benimle birlikte briç temel oyun olarak oynanmaya başlanmıştır. Riviria'da bricin oynandığı yerlerden biri de KHEDIVE'dir. Sanırım oyuncular oyunu Cairo'da öğrenmişlerdi. Turkler, 16.yy'ın başından, I.inci Dünya Savaşına kadar Mısır'ı ellerinde tutmuşlardır. Khedive, Türk viceroy'u tarafından verilmiş resmi ünvandır. "


Bricin ilk Levantine'de başladığı ve ilk izleri ile ilgili onay, Bob van de Velde (Hollanda) tarafından, 222 nolu IPBA bülteninde de belirtilmiştir. Bu bilgi ile ilgili kaynaklar: Daily Telegraph (İngiltere, Kasım 1932), La revue du bridge (Fransa, Aralık 1932) ve Bridge (Hollanda, Şubat 1933)'tür. Temel kaynak, Daily Telegraph tarafından, 1879 veya 1880'de İstanbul'da yaşamış olan O. H. van Millingen'in, Britch adında çok ilginç bir oyun olarak hatırladığı, bütün kulüplerde çok yaygın olarak oynandığını ve Whist'in yerini aldığını, hatırladığını söylediği sözlerinin yer aldığı makaledir. O tarihlerde İngiliz Konsolosluğu'nda çalışan ve Cercle d'Orienta (İstanbul Anadolu Yakasındaki Büyük Kulüp)'ün en iyi briç oyuncularından olan arkadaşı, Edouard Graziani'nin yazdığı, 7 Ocak 1922 tarihli mektubu da eklemiştir. Graziani mektubunda, brici ilk kez, Ağustos 1873'te İstanbul Bankası'nın müdürü Georges Coronio'nun evinde oynadığını yazmıştır. Aynı zamanda, Büyükdere'de Boğaziçi Bankası civarında Romen Finansçılar Eustache Eugenidi ve Serghiadi ile bricin ne olduğunu konuştuğunu belirtmiştir. Graziani bricin, Riviera, Paris, Londra ve sonra da New York'a, İstanbul'dan sonra geldiğini belirtmiştir.


Galata köprüsü-İstanbul

1901 yılında İngiltere'de, Slam'de yayımlanan "Modern Briç'e Giriş" yazısında, bricin başlangıcı hakkında bir yazı çıkmıştır. Bu yazıda, "Briç Türkiye'de Britch olarak adlandırılmış ve 60'lı yıllarda Güney-Doğu Avrupa'da oynanmıştır." denilmektedir. İstanbul'lu Metin Demirsar'ın belirttiğine göre ise, Osmanlı tarihi ve yapılardan elde edilen bilgi ışığında, brici Kırım savaşı sırasında İstanbul'da görevli olan İngiliz askerleri bulmuştur. Oyun adını, İstanbul'un, eski ve yeni Avrupa yakasını haliç üzerinden birbirine bağlayan Galata Köprüsünden almıştır. Askerler, hergün köprüyü geçerek kahveye oyunu oynamaya gittiklerinden, oyuna bridge demişlerdir.


(Ethem'in notu: Bugün yıllık 20.000.000 USD bütçesi, 200.000 üyesi olan ACBL, yayınlarında bricin tarihinden bahsederken, "İlk defa Türkiye'de İstanbul'da oynanmıştır ve adını Haliç'in üzerindeki Galata Köprüsü'yle olan ilgisi nedeniyle bridge olarak almıştır." demektedir. Galata Köprü'müzün bu fotoğrafı da, tanıtımda ACBL'in yayınladığı fotoğraftır. Ne büyük gurur.)


Bu, briç adının bu şekilde oluşmasını izah eden şimdiye kadar bildirilen en geçerli ve kabul edilebilir sebeptir. Anlaşılmakta zorluk çekilen bir nokta ise, oyunun neden ortaya çıkışından önce İngiltere'de oynanmamış olmasıdır. Belki de yaratıcıları Balaklava veya Inkerman'da öldüler. Ama oyun briç kulüplerinde yaşamaya devam etti.


Londra'daki Ordu Müzesi'nden Bayan Marion Harding, Galata köprüsü ile ilgili iddiayı desteklercesine, 1854 yılında İstanbul'da, 14.000 asker ve görevlinin önemli bir süre bulunduğunu belirtmiştir.


Daha öncesi de var. İngiliz doktor Sir James Paget, 1843 yılında briç oynandığına dair içeriği olan bir mektuptan bahsetmiştir. Ancak bu henüz kesinliği kabul edilmemiş bir ipucudur. Sir James Paget'in, bir kart oyunu oynadığı kesinlik kazanmamıştır.


Bu konudaki modern otorite, Paris'ten Thierry Depaulis'tir. Histoire du Bridge adlı yazısında, bricin İstanbul'da diplomatik görev yapan kişiler tarafından geliştirildiğini belirtmiştir. Briç adını, sırpça büyük miktar, maksimum anlamına gelen brc ile özdeşleştirmiştir. Daha sonra görüşlerini düzelterek, oyunun Rusya'da sibirskii ieralash ve Siberian karışımı bir adı olduğunu belirtmiştir. Oyunun Whist ve Vint karışımı bir aileden geldiğini eklemiştir. Oyunun, 1860-65 yıllarında İstanbul'a geldiğini ve adının britsh, britch veya biritch gibi bir şey olduğunu belirtmiştir. İngiliz Müzesinde bulunan 1886'ya ait bir yazıda, Biritch veya Rus Whist'inden bahsedilmektedir. Kelimenin, Sırp veya Ukrayna kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. Oyunu, zengin yunanlıların Rusya ve Türkiye'yi ziayeretlerinde öğrendikleri ve Batı Avrupa'ya yaydıkları düşünülmektedir.


Buraya kadar olan, bricin ortaya çıkışı ile ilgili tartışmalı iddialardır. Dünya'da otoritesi ile tanınan ACBL, konuyu kestirip atmış, bricin İstanbul'da başladığı ipuçlarının en gerçekçi iddia olduğunu kabul etmiş ve yayınlarını bu doğrultuda yapmıştır.


Evet buraya kadar olanlar iddialardır. Burdan sonrası ise bricin gelişmesini anlatan yakın tarihten tartışmasız gerçeklerdir.5-) Whist'ten İlk Değişimler

Wist'te yapılan en önemli değişiklik, bir elin dummy olarak yere açılmasıdır. Bu gelişme, ile Whist 3 kişilik bir oyun haline dönüşmüştür. Popüler bir teoriye göre, bu fikir Hindistan'da yalnız başlarına kalan 3 İngiliz görevlinin, dördüncü bir oyuncu bulamamaları nedeniyle geliştirdikleri bir yöntem olduğu kabul edilmiştir.


İkinci önemli gelişme ise, kontur ve sürkonturun oyuna dahil edilmesidir. Sürkontur sınırsız kere söylenebilirdi. Oyuna kumarı getiren bu özellik, kısa bir süre sonra artırma konuşmaları şeklini alan briçten çıkarılmıştır.


Bricin prototipi ya da Whist Briç kısa ömürlü oldu. 1904'te, Hindistan veya İngiltere'de, artırmaya dayalı konuşmanın geliştirilmesi ile birlikte çok önemli bir adım atıldı. 1927'ye kadar artırma brici yaygınlaştı ve bu dönemin ancak sonlarına doğru, artırmaya dayalı briç turnuvaları organize edilmeye başlandı. Bir sebepten dolayı, Whist oyuncuları arasında, duplicate'in briç için uygun olmadığına inanıldı.


6-) İkinci Büyük Değişim

Bir sonrakiönemli değişiklik 1918'de Fransa'da Plafond oynanması ile gerçekleşti. Benzeri bir oyun, Sir Hugh Clayton'Un belirttiğine göre, 1912'de Hindistan'da geliştirilen S.A.C.C.'tır. ABD'de de 1915 öncesinde benzeri oyunlar oynandığı belirtilmiştir. Bütün bu oyunların ortak yönü, tarafların tavana veya plafond'a kadar konuşabileceği ve sadece alınacağı bildirilen ve oyunda bu bildirilen kadar löve alınması halinde sayı kazanılabileceği bir şekilde oynanıyor olmaıdır. Bu şekliyle oyun standart bir Fransız oyunu halinde dönüştü. I.nci Dünya Savaşı sırasında oyunu çok ciddiye alan Somerset Maugham, İsviçre'de yayınladığı bir yazıda, oyunun bir kontrat olduğunu belirtmiştir. 1920 başlarında Kontrat Briç ile ilgili 2 kitapçık yayımlandı. Bu sırada Knickerbocker Kulübü tarafından kontrat briç kuralları yayımlansa da benimsenmedi.


Bu aşamaya kadar, kart oyunları whist, briç, artırma, ve plafond gelişti. Hiç kimse dummy, konuşma, artırma prensipleri, plafond'un tavan prensipleri konusunda ilerlemeye öncülük etmedi. 1925'te Harold S. Vanderbilt, plafond prensiplerini eklerken, zon durumu ve skorlama hatalarını düzelterek oyuna ekledi ve yapıyı iyileştirdi. O kadar iyi bir gelişme sağladı ki, kontrat briç her yerde kart oyunu oynayanların oyunu haline dönüştü. Sonrasında da şöyle yazdı:


"Yıllarca whist ailesi oyunların oynanması, kontrat bricin gelişmesi için gerekli alt yapı ve bilgiyi kazandırdı. 70 yıl önce genç biri olarak başladığımdan beri, yıllardır peşi sıra Whist, Briç, Artırma Brici ve Plafond oynadım."7-) Kontrat Briç

Harold S. Vanderbilt kontrat briçle ilgili şöyle demiştir: "1925 baharında, yeni oyunum için bir skorlama tablosu yaptım. Kontrat Briç adını verdiğim oyuna, sadece Plafond'un en iyi özelliği artırmayı değil, aynı zamanda söylenen ve yapılan şilemler için ikramiyeler, zon durumu, löve ve zon ikramiyeleri, ceza puanları gibi kontrat brice önemli bir popülarite kazandıran, yeni ve heyecan verici özellikler ilave ettim."


Hiç bir çabaya gerek kalmadan, kendi kendini tanıtan yeni oyunum için, 3 artırma brici oyuncusu arkadaşımla birlikte, buharlı Finlandiya adlı gemi ile, Panama Kanalı'ndan geçerek, Los Angeles'tan Havana'ya yaptığım 9 günlük gemi seyahatinde, yeni tamamladığım skorlama tablosunu deneme fırsatı buldum. Öncelikle, "oyunda" terimi yerine, oyun kazanmayla ilgili daha büyük cezalar için, bulunulan konuma en ideal terimi bulmamız gerekiyordu. Finlandiya adlı gemideki genç bir hanım, "zon" kelimesini önererek problemi çözdü.


Finlandiya gemisinde yeni oyunumu oynamaktan o kadar büyük zevk aldık ki, New York'a dönüşümde skorlama tablosunun birer kopyasını artırma brici oynayan bir kaç arkadaşıma verdim. Bunun dışında Kontrat Brici popüler yapmak için herhangi bir başka çaba sarfetmedim. Oyunun mükemmeliğine teşekkür etmek lazım. Çünkü kendi kendini yaygınlaştırdı.


Whist ailesinden bir oyun da olmak üzere, dünyaca popüler başka hiç bir oyun daha ilk oynanışında, konseptini bu kadar açık ortaya koyamaz. Günümüz araştırmalarına göre Finland Gemisi, Balboa'ya, yolcuların kanal'dan veya sahilden gidebilmelerine göre çok geç olan, 31 Ekim 1925'te varmıştır. Francis Bacon III, 1975'te, gemideki genç hanımın "zon" kelimesini önerdiği o gece, plafond oyunlarına katıldı ve Çin'de öğrendiği bir oyundan uyarladığı, pek de pratik olmayan bazı değişikliklerle oynamayı önerdi. Bu Vanderbilt'i rahatsız etti ve sonraki gün Finlandiya Gemisi kanalı geçerken, skorlama tablosu üzerinde çalıştı. NT hariç, lövelerin her biri için değeri, 35 puan olarak belirledi ve bu yaklaşık 50 yıl böyle kaldı. O gece 1 Kasım'da, oyun Kontrat Briç oldu ve Vanderbilt'in skorlama prensipleri ile skorlanmaya başlandı.8-) Oyunun İlk Kuralları

Yeni oyun için 2 yıl içinde 3 yeni kural geliştirildi. Robert F. Foster ve Knickerbocker Whist Kulübü (1927), her ikisi de daha otoriter olan New York Whist Kulübü lehine geri çekildiler. 1928'de oyun, New York'taki önemli kulüplerde oynanmaya başlandı. Takip eden yıl, Vanderbilt Kupası adıyla, ilk ulusal şampiyona düzenlendi.


1929'da American Auction Bridge League, adındaki Auction kelimesini çıkardı ve böylelikle contract kelimesinin artırma kelimesine göre daha iyi anlatımı olduğu kabul edildi. Artırma brici ustaları kontrat alanında uzmanlaşmak üzere çalışmaya başladı. Ancak, büyük bölümü başarılı olamadı. Yeni oyunun liderliği, 1929 yılında ilk kontrat briç dergini çıkaran Ely Culbertson'a geçti. Bridge World dergisinin ilk sayısı, uluslararası Kontrat Briç kurallarının yayımlanmasına ayrıldı. Sonrasında ABD, İngiltere ve Fransa'nın komiteleri görevlendirildi ve 1 Kasım 1932'de ilk Uluslararası Briç Kuralları yürürlüğe girdi.9-) Culbertson ve İlk Sistemin Geliştirilmesi

Eylül 1930'da, Culbertson Kontrat Briç Mavi Kitabı'nı yazdı. Kitap, takip eden 4 yıl boyunca yıllık düzeltmeleri yapıldı ve en çok satanlar listesine girdi. Standart sistemlerin çekirdeği haline gelen forsing konuşma yaklaşımının prensiplerini ortaya koyan çalışma, çığır açtı. Culbertson, yazılarıyla, kişiliğiyle dersleriyle ve organizasyonlarıyla oyunu hızla geliştirmekten sorumlu olan kişidir. 1931'deki Meşhur CULBERTSON-LENZ maçı ve 1930, 1933, ve 1934'teki Anglo-American maçlarının yayınlanması, yeni oyun kontrat bricin, evlerde de kullanılan kelimeler olmasını sağladı. Culbertson-Lenz maçı maç sırasında tüm ayrıntıyı yayınlayan basına, oyunun genişlemesinde gösterdikleri katkı nedeniyle teşekkür etmeliyiz. 30'lu yıllarda Culbertson, oyundaki liderliğini, 4 ASLAR'ın turnuvalardaki başarılarına kadar sürdürdü.10-)Goren Sisteminin ve Puan Sayma Yönteminin Geliştirilmesi


Goren

Culbertson Kontrat Bricin ilk ve en çok kabul gören deklarasyon sistemi olmasına rağmen, bir süre sonra modasını kaybetti ve bir çok yeni sistem yapıldı. Puan saymaya dayalı olan ve 1950'den sonra Amerika'da standart hale gelen Goren yöntemi de esasında, Culbertson tarafından bulunan temellere dayanıyordu.
11-)Organizatör Kuruluşların ve Yarışmaların Geliştirilmesi

30'lu yıllarda 3 büyük kuruluş, AMERICAN BRIDGE LEAGUE, AMERICAN WHIST LEAGUE ve UNITED STATES BRIDGE ASSOCIATION'ın birlikte hareket etmesi ile turnuva brici konusunda büyük ilerleme sağlandı. 1937'den sonra ise AMERICAN CONTRACT BRIDGE LEAGUE (ACBL) bütün alana yayıldı ve masterpoint düzenlemesinin uygulanması ile sürekli yükselişe geçti. Daha önce bir kaç yarı resmi uluslararası maç oynanmış olmasına rağmen, ilk dünya şampiyonası 1935'te oynanmıştır. Savaş sonrasında uluslararası alanda gelişmeler sağlanmaya başlandı. Dünya şampiyonaları serisi 1950 de başladı, Dünya Briç Federasyonu 1958'de kuruldu ve ilk Takım Olimpiyatları 1960'ta yapıldı.12-)Sonuç

İlk 40 yıl içinde Kontrat Briçteki en büyük gelişme, 60 yılların başında bir çok külüpte rober bricin yerine yerleşen, 4 ellik bir oyun olan CHICAGO oldu. Bu, yapısal bir değişiklik değil, skorlama sistemindeki bir değişiklikti.13-)Kronoloji

1903: Hindistan'da tek başlarına kalan İngiliz görevliler, koz rengini söylemeyi ve artırma bricini geliştirdi.


1925: Harold S. Vanderbilt, Amerikan multi-milyoner ve 3 kere Amerika şampiyonu, bricin yapısını bir gemi seyahatinde değişirdi. Oyun için sadece alınacak lövelerin söylenmiş ve alınmış olması gerekliliğini getirdi. Ekstra lövelerin sadece bonus olmasını geliştirdi. Bu yeni kurallar brici, kontrat bric haline cevirdi.


1931: Culbertson'un özeti, Culbertson'un Mavi Kitabı, yılın en çok satan kitabı oldu. Kitap bulmacalara konu oldu. Aynı yıl yüzyılın savaşı kabul edilen maç, New York'da yapıldı ve Ely Culbertson'un kaptanlığını yaptığı takım, 8980 puan farkla kazandı.


1953: Başkan Eisenhower, her cumartesi akşamı en iyi oyuncularla düzenliolarak briç oynamaya başladı. Mümkün olan her zaman ulusal turnuvalara katıldı. Briçten, golften olduğu kadar çok zevk aldığını belirten Başkan Eisenhower'in, çok iyi bir briç oyuncusu olduğu biliniyor.


1958: Charles Goren Time derginin kapağında yer aldı ve Asların Kralı ünvanını kazandı. Dergide, bricin kuralları anlatıldı ve ABD'nin bir numaralı oyunu olarak kabul edildi.Geri Kuzey Amerika'ya dönecek olursak, orada Harold Vanderbilt vardı. Çok zeki bir insan olan Vanderbilt, bir gemi seyahatinde, sadece, alınacağı söylenen ve alınan kadar lövenin oyun için kaydedilmesi, ekstra lövelerin sadece bonus kazandırması temelini geliştirdi. Amerika'da bricin kaptanı kabul edildi. Önerileri popüler oldu ve artırma bricinden, birden kontrat brice geçildi. Internette Vanderbilt'i, bir çok özellikleri ve becerileri olan biri olarak bulursunuz. 1964'te öleli 9 yıl olduğunda, Amerika'da bricin unutulmaz meşhurları bölümü kurulunca ilk Vanderbilt seçildi.


Bir kaç yıl sonra Ely Culbertson, Culbertson Özeti adlı bir kitap yazdı ve Culbertson'un Mavi Kitabı aynı yıl basılıp en çok satan kitap oldu. Ely Culbertson renkli hayallerde bulundu ve bir çok amacını yerine getirdi. Rusya'dan Amerika'ya gönüllü bir çok seyahat yaptı ve fakir, zengin herkese briç öğretmeye çalıştı. Bridge Dünyası dergisini kurdu. Sıçramalı konuşmalar ve yeni renk forsing kavramlarını brice kattı.


Bricin gelişmesinde daha bir çok öncünün katkısı olmuştur. Sayıları o kadar çok ki, burada hepsinin adına yer vermek imkansız. Ama yine de bir insan var ki, ondan bahsetmemiz gerekecek, John S. Bennett. 1931'de Kansas'ta, Bennett karısı ile ortak olarak Bay ve bayan Hoffmann'a karşı oynuyorlardı. Bennett'ler o akşam, oyunla ilgili olarak aralarında ciddi bir kaç problem yaşadılar ve herkesin içinde birbirlerine oyun kabiliyetleri ile ilgili, ağıza alınmayacak laflar ettiler. Ve o vahim el geldi. Bay Bennett 1s açtı. Solundaki rakip 2d overcall'u yapınca, Bayan Bennett 4s dedi. Bay Bennett kontratı yapamayınca, Bayan Bennett açtı ağzını yumdu gözünü. Bağrışmalar o kadr ileri gitti ki, Bay Bennett masanın öbür tarafına yanına gidip, ona bir kaç tokat attı. Görgü şahitlerinin anlattığına göre, Bayan Bennett annesinin yatak odasına gitti ve geri döndüğünde getirdiği silahı kocasına doğrulttu. Bay Bennett banyoya kaçtı ve kapıyı kapattı. Ama Bayan Bennett iki el ateş etti. Tahta olan kapıdan geçen kurşunlar, Bay Bennett'i öldürdü.


Daha sonra elleri analiz eden Ely Culbertson'un söylediğine göre, anlaşılıyor ki, herşeye rağmen Bay Bennett 4s kontratını yapabilirmiş.
Bu yazıyı nasıl derecelendirirsiniz?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Kötü İyi

Değerlendirmenizin nedenini belirtir misiniz?

(opsiyonel)

Ortalama: 8 / 9

rating bar rating bar rating bar rating bar rating bar rating bar rating bar rating bar rating bar
1 2 3 4 5 6 7 8 9

36 okuyucu değerlendirdi.


9450 kere okundu.Okuyucu Yorumu
Zaman: 23/12/2010 23:43:35
Yorum: 9 notu vermek nedeni anlatır herhalde:) italyan.


Okuyucu Yorumu
Zaman: 12/06/2012 20:25:10
Yorum: bilimsel


Okuyucu Yorumu
Zaman: 24/05/2014 18:48:13
Yorum: Objektif yargıya varmayı engelleyen bir kurgusu var. Anlatım bozuklukları az ama ciddi hatalara yol açıyor.
Ethem'in Yorumu: Hobim briç konusunda herhangi bir şey anlatırken hep objektif yargıya varmaya engel olmuşumdur. Brici övmüşümdür. İnanmayacaksınız belki ama, ben briç konusunda tarafım.


Okuyucu Yorumu
Zaman: 14/03/2015 13:18:47
Yorum: Çok güzel ve hakiki bir kronolojiyle toparlanıp anlatılmış.


Okuyucu Yorumu
Zaman: 8/4/2020 15:40:41
Yorum: Başka bir yerde Bridge tarihini bulamadım. Bu nedenle, tek olası, değerli bir çalışma olmuş