Neden Support Dbl Natürel Sistemlerde Zararlıdır?

21 Nisan 2009


Kuvvetli 1c oynayanlar 1d ve 1h açışlarından sonra cevapçının majör renkle cevap vermesinden sonra rakip müdahalesine support x/xx oynarlar.


Açıcı North Cevapçı South
1d Pas 1h 1s
Dbl

Açıcı North Cevapçı South
1d Pas 1h 2c
Dbl

Açıcı North Cevapçı South
1d Pas 1s 2x
Dbl

Açıcı North Cevapçı South
1h Pas 1s 2x
Dbl

Açıcının yukarıdaki konturlarına support dbl denmektedir ve cevapçının rengine (majör) 3c tutuş göstermektedir. Açıcının 4c tutuşu olduğunda, eskisi gibi yükselterek tutacaktır. Support x/xx Eric Rodwell tarafından geliştirilmiştir.


Şimdi support dbl ile ilgili birkaç soruyu soralım:


Peki ama bu support dbl’lar kaç puan göstermektedir? Dağılım hakkında bir bilgi varmıdır? Dengeli midir, dengesiz olabilir mi? Mesela 6430 dağılım 18 puanla support dbl mı atılmaktadır? 4432 12 puanla?


Support dbl’ın seviye sınırı varmıdır?


Açıcı North Cevapçı South
1d Pas 1h 2s
Dbl

Evet, seviye sınırı olmalıdır. Hem açıcı hem de cevapçı minimumken, sırf 3c fitleri göstereceğiz diye, uygun olmayan seviyeye konuşmaya cevapçıyı zorlayamayacağımıza göre, 2h üstünde support dbl oynanamaz. Örnek olarak, yukarıdaki konuşmada support dbl’ın yaratıcısı Eric Rodwell, bu konturu 4cF ve maksimum (Rodwell’in sisteminde 1d açışın 11-15 ile sınırlıdır. Dolayısıyla maksimum dediği 14-15’tir) olarak oynamaktadır.


Support Dbl bir puan ve dağılım sınırlaması yapmakta mıdır?


Bu soruya cevap, hayırdır. Açıcı support dbl ile 3c tutuş gösterirken, dengeli, dengesiz, minimum maksimum, her türlü ele sahip olabilir.


Tam bu aşamada belirtmeliyim ki, Eric Rodwell kuvvetli 1c sistemi oynamaktadır ve support dbl’ı sistemi için geliştirmiştir. Kuvvetli 1c sistemi oynayanların, 1d ve 1h açışları 11-15 puan ile limite olduğundan, support dbl oynadıklarında, onların ellerinin gücünü tarif etmek gibi, önemli bir problemleri olmamaktadır. Bu yazıda, 12-22 gibi çok geniş bir açış puan gücü olan, natürel bir sistemle, support dbl oynamanın neden doğru olmayacağını açıklamaya çalışacağım.


Natürel bricin temel prensibi, geniş limitli ilk konuşma probleminin, ikinci konuşmada daraltılarak çözülmesini gerektirir. Support dbl oynandığında, ortaklar 3c fitlerini anlarlar ama, bu fitle ne yapacakları bir muammadır.


Support dbl oynamadığımızda açıcı, RHO konuştuğunda direkt konuşacak kriterlere sahip bir eli olmadığında, güçlü olduğunu, ancak, rakibin konuşması nedeniyle normal konuşmasını yapamadığını, kontur diyerek anlatıyordu. Support dbl oynamaya karar verdiğimizde, bu ellerle nasıl konuşacağımız bir diğer problemdir.


Aşağıda deklarasyon verilmiş ve support dbl oynadığınızda, her üç elle nasıl konuşacağınızı merak ediyoruz.


Açıcı North Cevapçı South
1c Pas 1s 2h
Dbl

s xx
h Qx
d AKJx
c AKQxx
s Qx
h xxx
d AKJ
c AKJxx
s x
h Axx
d KQJx
c AKJxx

Support dbl oynarken, bu ellerde konturu 3cF göstermeye ayırdığımız için, kuvvetimizi anlatacak konuşmamız kalmıyor.


Eğer natürel oynuyor ve açışlarınız dar limitli değilse, salt 3c tutuş göstermek için support dbl oynamayınız. Çünkü support dbl, natürel sistemlerde, açıcıların kuvvetli ellerini anlatmalarına engeldir. Hele hele minimum veya maksimum, dengeli veya dengesiz her el ile support dbl oynuyorsanız, iyiden iyiye kötü yapıyorsunuz demektir. Ama, bir kere dbl’ı support dediniz mi, nasıl olacak da, güçlü ile güçsüz, dengeli ile çok dengesiz birbirinden ayırt edilebilecek, onu ben de bilmiyorum. Yok esasında biliyorum: buna imkan yok.


Bir de support dbl’ın ne işe yaradığını düşünelim. Cevapçının rengi 5c olacak, diğer rakip yüksek bir preemptif konuşma yapacak ele sahip olacak, açıcıda bu renk 3c olacak ve bu fit bulunmasa oynanacak kontrat 2M’den kötü olacak. Bu şartlar bir araya geldiğinde, “iyiki support dbl oynuyormuşuz” diyebileceksiniz. Şartların herhangi biri olmadığında, support dbl oynuyor olmak size herhangi bir avantaj sağlamayacak. 5-3 fitinizi support dbl olmadan bulamadığınız konuşmalarda ve bulmanın bir faydasının olduğu durumlarda, support dbl’ın faydasını göreceksiniz. Aşağıda belirttiğim support dbl’ın dezavantajlarını, fayda-zarar hesabı ile değerlendirmeniz gerekmektedir.


Support DBl Oynamanın Getirdiği Dezavantajlar


 1. Natürel Kuvvetli Elleri Artık Anlatamazsınız
  Support dbl oynamaktan dolayı, eskiden dbl diyerek anlattığınız elleri, artık tam olarak anlatmaktan vazgeçtiniz. Bu support dbl oynamaktan dolayı bir kaybınız.

 2. Açıcı Sadece 3c Tutuşum Var Diyebilir; limite Olamaz
  Ayrıca support dbl oynarken toplam puanınız hakkında bilgiye sahip olamayacağınız için karşılaşacağınız problemler, support dbl oynamanın getirdiği ikinci problemdir.

 3. Pikte 4-4 Fitiniz Varken 4-3 Fite h Oynarsınız
  Üçüncü problem, pikte 4-4 fitiniz varken, limitlerinizi bilemediğiniz için konuşamayarak, körde 4-3 fite oynayacağınız durumlardır.

 4. 1NT Yerine Hep 4-3’e 2 Majör Oynarsınız
  Dördüncü problem, açıcının rakip renkte stoperleri olmasına karşın, bunun cevapçı tarafından bilinmiyor olması ve partskor için kendisinin hemen bir karar vermesinin gerektiği durumdur.

 5. Daha İyi 7 Kart, Hatta 8-9c Fit Yerine Hep 4-3’e Cevapçının Majörü Oynanır
  Beşinci problem, açıcının renginde 5-2 veya 5-3 fit varken, 2 seviyesinde partskor oynanabilecek bütün ellerin, artık 4-3’e oynanıyor olmasıdır.


Şimdi bu problemler nasıl oluşuyor, birer örnek üzerinde incelerken, bir taraftan da support dbl’ın her bir konu içinde problemlerinin nasıl dallanıp budaklandığını görelim.s K4
h J72
d AKQ5
c KQ54
Açıcı North Cevapçı South
1d Pas 1s 2h
?
s AQ75
h 83
d J86
c 9732

Eğer açıcının konturu support dbl ise, bu elle ne demesi gerekiyor? Support dbl oynayan bir çift olarak partskorda kalabilecek misiniz?


1)
s K74
h --
d AKJ987
c AQ65
2)
s A76
h --
d KQ9876
c K865
3)
s 874
h Q94
d KJ6
c AQ82

Yukarıdaki üç elle de açıcı, ortağının 1s cevabından sonra RHO uygun seviyede konuştuğunda, dbl diyerek 3c support gösterecektir. Çünkü, support dbl oynarken açıcının dbl dememesi, 3c tutuş olmadığını göstermek için kullanılır. Gördüğünüz gibi, bricin doğasına ve temel prensiplerine aykırı olarak, ikinci konuşmasında açıcı, ne elinin gücünü sınırlayabilmiştir, ne de dağılımını tarif edebilmiştir.


Bu ellerle support dbl ile başladığınızda ve diğer rakip de konuşmalara katıldığında, basit deklarasyon problemleri çekmeye başlarız. Cevapçının rengi 5c olsa ve support dbl faydalı olmuş olsa bile, cevapçı minimumken açıcının gücünü bilmediği için konuşamayacağı gibi, açıcıda cevapçının renginin kaç kart olduğunu bilmediği için konuşamayacağı, ellerle dolu olacak. Oysa natürel oynandığında, açıcı ikinci konuşmasında elinin gücünü tarif eden bir konuşma yapacağından, cevapçı sıra kendine geldiğinde elin kimin eli olduğunu ve hangi seviyeye yeterli puanları olduklarını bilecek ve gerekiyorsa uygun fit arayacaktır. Seviyenin belli olması önce; gerekiyorsa fitin bulunması sonraki iştir. Sistemler konusunda tecrübesiz oyuncular, bunu tam olarak değerlendiremedikleri için support dbl oynarlar. Halbuki, sürekli belirttiğim gibi, support dbl kuvvetli 1c sistemi için yaratılmıştır.s AQ86
h K72
d 9
c AKJ54
Açıcı North Cevapçı South
1c Pas 1h 2d
?
s K975
h J863
d 862
c Q9

Support dbl attıktan sonra konuşmaya nasıl devam edeceğiniz, ciddi çalışmalar gerektirir. Cevapçının veya açıcının yeni renkleri acaba Trial Bid midir? Natürel oynarken açıcı 2d’ya dbl der ve demiş olur ki, “4cs var kuvvetliyim.” Gördüğünüz gibi, cevapçının kendi rengini istediği gibi söyleyerek elini tarif etmesine fırsat vererek, 4cs olduğunu da söylemiştir. Ayrıca açıcı, 17+ gücünü de göstererek, 12-22 olan açış limitini, 17-22 olarak sınırlamıştır. Support dbl oynamayan açıcı, bricin temel prensiplerine uygun davranmış ve hiç olmazsa temel ve basit bir konuda problem çıkarmamıştır.s AQ8
h J72
d Q92
c KQ54
Açıcı North Cevapçı South
1c Pas 1h 1s
Dbl Pas 2h
s 752
h A863
d JT64
c A9

Cevapçı mecburen 2h der ve oynar. Bunun gibi 1NT oynayacağınız, cevapçının minimum olduğu bütün elleri, 2M onamak zorunda kalırsınız.s J8
h J72
d K92
c AQJ84
Açıcı North Cevapçı South
1c Pas 1h 1s
Dbl Pas 2h
s 7542
h A863
d J6
c K92

Eğer biz bir partskor kontratı oynayacaksak onun 2c olmasını isterim.s Q8
h J72
d A4
c KQ9652
Açıcı North Cevapçı South
1c Pas 1h 1s
Dbl Pas 2h
s 7542
h A863
d J6
c A87

Neden 9c fitimiz yerine, 4-3’e oynuyoruz? Support dbl ile fitimizin sadece 7c olduğunu öğrendiğimiz anda, rakiplerle partskor mücadelesine giremeyiz.


Aşağıdaki el, oynadığım bir maçta, natürel bir sistemle Support x/xx oynayan rakiplerin konuşmasıdır. 4-4 koz fitlerini bulamadıkları için şilem deklare edemediler. Çünkü, körde tutuştuklarını zannederek, söyledikleri trefl konuşmasının 4c renk olduğundan emin olamadılar.Eğer natürel bir sistemle Support x/xx oynarsanız bunun gibi bir çok deklarasyon problemi ile uğraşmak ve her birini tek tek anlamlandırmak zorunda kalırsınız. Çünkü, kör renginde tutuşup tutuşmadığınızı, yeni renklerin Trial Bid mi yoksa natürel fit arayışı mı olup olmadığını anlayamazsınız.


s 8
h J72
d AQ864
c AJ52
Açıcı North Cevapçı South
1d Pas 1h 1s
Dbl Pas 2s Pas
s A42
h AQ63
d K5
c KQ87

Support dbl’ın sebep olduğu problemlerden örnekler gördük ve artık mesele zihnimizde canlanmaya başladı. Şimdi konuyu toparlayalım ve sonuçlandıralım.


Bir kere daha vurguluyor ve hata yapmamanızı öneriyorum: Support dbl kuvvetli 1c oynayanların oynayabileceği bir konvansiyondur. 12-22 limitli açılış yapan bir sistem oynarken support dbl oynuyorsanız, bu hatayı hemen düzeltmelisiniz.Açıcı North Cevapçı South
1d Pas 1h 1s
Dbl Pas ?
s 752
h K863
d 96
c KJ95

Bu elle 2h diyerek 4-3’e oynamanız gerekmektedir. Cevapçıda minimum cevap elleri varken, bu sürekli 4-3’e partskor oynamanızı gerektirir. Bazen de cezalı yakalanabilirsiniz.


Gücün belli olmadığı konuşma, kompetitif konuşmaları güçleştirir. Bricin doğası gereği öncelikle toplam gücümüz çerçevesinde oynayacağımız seviyeyi bilmeli, o seviyeye uygun kontrat arayışında olunmalıdır. Oyuncular, ilk konuşmalarında geniş limitlerle konuşmuş olmanın verdiği rahatsızlıktan, ikinci konuşmalarında ellerinin gücünü limite ederek kurtulmak zorundadırlar. Sadece “3c tutuş var” demek için kullanılan Support dbl, ilk konuşmada belirttiği limiti 12-22 olan açıcının, ikinci konuşmasında elinin gücünü limite etmesine olanak vermez. Bu önemli bir hatadır.


Son zamanlarda dikkat ediyorum, natürel bir sistem oynayan bazı oyuncular support x/xx'i:

 • 3c fit veya,
 • Güçlü

şeklinde düzenleyerek yukarıda anlattığım sorunlardan kurtulmaya çalışıyorlar.


Ohalde, "cevapçı 1 majör cevap veripte sağdaki rakip konuşunca açıcının x/xx'i 3c fit garanti etmiyor." Bu da oynadığınız support x/xx'in etkisini azaltıyor. Daha doğrusu şöyle diyelim, "Siz suppx dediğinizde 3c fitiniz olmayabileceği için cevapçı yüksek seviye konuşmalarda tereddütlü, temkinli davranma eğiliminde olacak, ne yapacağını bilemeyecektir. Risk almak zorunda kalabilecektir. Böyle oluncada siz aslında support x/xx oynamıyorsunuz demektir."


Üstüne basarak tekrar ediyor, altını çiziyorum: "Support x/xx oynuyorsanız, dbl/rdbl demek 3c fit olduğunu; yapmamak 3c fit olmadığını gösterir." uydurmaya çalıştığınız şey aslında support x/xx'in ruhuna aykırıdır. dbl diyorsunuz ve ben hala 3c fitiniz olmayabileceğini düşünüyorum."


Bu yazıyı nasıl derecelendirirsiniz?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Kötü İyi

Değerlendirmenizin nedenini belirtir misiniz?

(opsiyonel)

Ortalama: 8 / 9

rating bar rating bar rating bar rating bar rating bar rating bar rating bar rating bar rating bar
1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 okuyucu değerlendirdi.


6235 kere okundu.


Okuyucu Yorumu
Zaman: 28/9/2010 17:22:56
Yorum: Tek taraflı bir anlatım. Sadece support x ın zararları anlatılmış. Alternatif yok. Örneğin part skor oynanacaksa 2 trefl oynamak isterim denilen elde, cevapçıda 5 li kör 2 li trefl varken ne oynamak isterdiniz? ve nasıl oynayacaksınız? Bunu da açıklayabilseydiniz güzel olurdu.

Ethem'in Yoruma Cevabı: Ülkemizde temel briç bilgisinin eksik olduğuna güzel bir kanıt olacak yorum.

Eğer cevapçıda 5'li h varsa: Partskor eliyle 2h diyerek 5'li h rahatça en az 5-2 fite oynayabilir. Çünkü rakip 1s dediğinde açıcının pas demiş olması dengeli minimum gösterir ve cevapçı ortağında 2ch olduğunu bilerek 2h der.

Eğer rakip 2 seviyesinde konuşmuşsa, açıcı dengesiz ve minimum bir elle de pas diyebileceğinden, körler iyi olmadıkça cevapçı 5ch ile 2h diyemez. Evet bu bir sorundur. Ancak bu sorun hiç bir zaman, salt 3c fit var diye, 12-21 aralığında olabilen her güç ve dağılımla atılan support dbl'dan daha fazla sorun yaratmaz.


Okuyucu Yorumu
Zaman: 19/05/2011 19:59:23
Yorum: Ethem bey yazınızı defalarca okuyorum ve ortya koyduğunuz problemlerin doğru olduğunu kabul ediyorum. Yanlız sıkıntım dbl hangi amaçla kullanmam gerektiği konusunda ? güçmü yani 15+ veya 17 + mı yoksa take out ( renk isteme) amaçlımı yada her ikisi birdenmi? Her ikisi birden se yani hem 15+ hemde renkse diğer el tiplerinde ne yapmammızı önerirsiniz? İlginize teşekkürler Secaaddin Özdeniz

Ethem'in Yoruma Cevabı: Merhaba, Natürel olarak dbl kullanmamız gereken yerler hem ekstra gücü anlatmak hem de dağılım içindir. Gücü 16+ olarak kabul ediyoruz. Yani açıcı rebidinde sağdaki rakip konuşunca dbl diyerek: Natürel yapacağım bir konuşma yok, 16+ gücüm var demiş olacak.

Açıcının natürel konuşması olmayan ancak gücü 16+ olan elleri şu sekildedir:

 • 4 seviyesinde söylemek zorunda kaldığı 4c minor renk,
 • 3 seviyesinde söyleyeceği bir minor renk (3 seviyesinde 5-5 elleri anlatmak için Good/Bad 2NT oynamıyorsak)
 • Rakip renkte stoper olmayan 18-19 dengeli
 • Kendi rengini 4 seviyesinde söylemek zorunda kaldığı ve 3NT'yu geçmemek için dbl diyeceği el.

1h-Pas-1s-3d
dbl

Açıcı 4cc ile 16+ olduğunda ne diyecekti?

1d-Pas-1s-2h
dbl

Eğer Good/Bad 2NT oynamıyorsak açıcı 4+c ve 16+ gösteriyor. Çünkü 3c dediğinde 5-5 kuvvetli el tarif etmiş olacak.

1c-Pas-1h-2d
dbl

Bu örnekte açıcıda rakip renkte stoper olmayan dengeli kuvvetli bir el veya Good/Bad 2NT oynamıyorsak 6cC ile stoper olmayan el olacaktır. 5c-4s 16+ olan açıcı dbl değil natürel 2s diyerek reverse yapabilmektedir.

Örnekleri şu kriterleri düşünerek siz de çoğaltabilirsiniz:
 1. Açıcıda 16+ güç var konuşacak
 2. Ama gücünü natürel bir konuşma yaparak anlatamayacaktır.
 3. Genellikle de problemi, 3NT'yu geçmeden gücünü anlatıp cevapçıda stoper olup olmadığını oğrenmek ve 4-4 minor fitiyle şilem için fiti bulma ihtiyacı doğmuş olmalıdır.
NOT: Good/Bad 2NT sadece açıcı tarafından kullanılmak suretiyle oynanması gereken bir konvansiyondur. G/B 2NT'yu 2011 İstanbul 4'lülerde oynadım ve en çok gelen konvansiyonlar listesine aldım. Kompetitif konuşmalarda açıcı taraf için şiddetle önerdiğim konvansiyondur. Bilgilerinize.

Selamlar,
Ethem Urkaç


Okuyucu Yorumu
Zaman: 17/12/2012 12:15:05
Yorum: cok mükemmel tebrikler. tşkler. Ancak support dbl'a iki anlam yüklesek: 3 kart tutuş ya da kuvvetli el(174) diye sorun daha iyi cözülmüş olmaz mı?

Ethem'in Yoruma Cevabı: Himm böyle bir çözüme evet olur dediğimiz anda artifisyele bulaşmış oluruz. Ortak dbl dediğinde cevapçı röle yapıp kuvvetli misin, yoksa 3c fitin var da mı dbl dedin? diye sorar. Açıcı cevap verir: Step1: Zayıfım demek ki 3c fitim var. (sonrasında uygun bir yerde nasıl durulacağının rölesi ve cevapları ile konuşma devam eder). Step2: 3c fitim var kuvvetliyim. Step3: 3c fitim yok kuvvetliyim. (sonrasında iyi kontrata ulaşmak için röle-cevap mekanizması devam eder. Bu kadar yaptıktan sonra biraz daha uğraşır artifisyel oynarım derseniz. Tamam işte support x/xx ana sistemine hoşgeldiniz. Kuvvetli 1c, limit açışlar.

Bu arada size bir sorum olacak: Bu support x/xx dediğimiz konvansiyon, dbl deyince 3c fiti garanti etmiyorsa, support dbl oynamış oluyor muyuz? Bu dediğinize göre kuvvetli elle de dbl diyoruz ama 3c fitimiz olmayabiliyor.


Okuyucu Yorumu
Zaman: 09/01/2013 12:37:51
Yorum: açıklamalar çok mantıklı